Przejdź do treści
waski
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Aktualności

Flaga Polska
ikraina sereduszko

Co narzeczeni powinni wiedzieć

Treść

 Małżeństwo

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".


Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa    

 

Jakie przygotować dokumenty:Dokumenty

 

 Po spisaniu protokołu przedmałżeńskiego

1. Uczestniczyć w naukach przedślubnych.
2. Odbyć spotkania w Poradni Życia Małżeńskiego
3. Przystąpić dwa razy do spowiedzi przedślubnej.
4. Do swojej parafii dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi. Jeszcze przed terminem ślubu dostarczyć zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

SAKRAMENT POKUTY
W czasie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa narzeczeni mają dwukrotnie, na początku rozpoczęcia nauk przedmałżeńskich i przed samym ślubem przystąpić do spowiedzi. Gdy spisują protokół przedślubny otrzymują odpowiednią kartkę, którą kapłan po spowiedzi podpisuje. Sakrament małżeństwa jest ważnym życiowym krokiem, stąd jedną z wspomnianych spowiedzi można potraktować jako spowiedź z całego życia.

Także gości weselnych, szczególnie rodziców, chrzestnych, rodzeństwo i świadków, należy zachęcić do spowiedzi i przyjęcia Komunii świętej podczas uroczystości weselnej.

Fotografowanie w czasie Liturgii
Fotograf i operator kamery video musi posiadać zaświadczenie o ukończonym kursie organizowanym w diecezji. Kto pragnie filmować i fotografować czynności liturgiczne winien je znać, winien wiedzieć, co się  w danym momencie dzieje, winien mieć właściwe rozumienie liturgii i jej miejsca w życiu Kościoła. Trzeba uwrażliwić na fakt, że tego, co w liturgii najważniejsze - udzielania łaski, sprawowania misterium nie da się sfotografować ani sfilmować. Fotografujemy to, co towarzyszy udzielaniu łaski przez Pana Boga; sama łaska jest niewidzialna, samo misterium spotkania z Bogiem jest dla aparatu fotograficznego i kamery nieuchwytne. Trzeba mieć wrażliwość na poszanowanie świętości kościoła i innych miejsc kultu.

Śpiewy i dekoracje związane z udzielaniem sakramentu małżeństwa.
Wprowadzenie ogólne do Mszału Rzymskiego przypomina:" w wystroju kościoła należy dążyć do prostoty niż do przepychu w doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego". Nie można więc dopuścić do wystroju kościoła i dekoracji ołtarza sztucznymi kwiatami. Niech logika wiary i czytelność znaku nie przesłania logika praktyczności. Wykonywane śpiewy powinny być dostosowane do obrzędów małżeństwa i wyrażać wiarę kościoła. Odnosi się to również do wyboru dzieł muzycznych. Ewentualne propozycje śpiewów czy wykonania muzyki w czasie liturgii ślubnej musi koniecznie być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem oraz organistą.
 Kościół wymaga od swoich wiernych kościelnej formy zawarcia małżeństwa. Potrzebna jest obecność przy obrzędzie zawarcia małżeństwa kapłana lub diakona jako urzędowego świadka Kościoła. Małżeństwo jest aktem publicznym i jako takie powinno być celebrowane podczas liturgii, aby była pewność odnośnie do jego zawarcia (KKK 1631).

Każde małżeństwo zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi.

Związek małżeński dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest święty, bo jest sakramentem, znakiem świętym i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem, a wspólnotą wierzących w Kościele.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest najcenniejszym dare m małżeństwa.

Chrześcijańskim dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

 

 Małżeństwo

310956