Przejdź do treści
waski
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Aktualności

Flaga Polska
ikraina sereduszko

Terapia Małżeństw i Rodzin

Treść

Systemowa terapia rodzin to intensywnie rozwijający się nurt w psychoterapii, który wywodzi się z ogólnej teorii systemów i komunikacji. Zgodnie z teorią, zmiana w jednej części systemu wpływa na pozostałe jego części, a elementy tworzące całość wzajemnie na siebie oddziałują. Na sposób funkcjonowania człowieka podstawowy wpływ ma jego najbliższe otoczenie czyli rodzina.

W terapii systemowej zakłada się, że rodzina jest samoregulującym się systemem. Zakłócone stosunki w jej ramach rzutują na poszczególnych jej członków. Celem terapii jest usunięcie barier komunikacyjnych oraz zastąpienie sztywnych wzorców zachowań bardziej elastycznymi i funkcjonalnymi. Efektem jest przywrócenie zdolności adaptowania się do zmian i efektywnego radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami w ramach rodziny. Nie chodzi o to, aby nie pojawiały się problemy, ale o zdobycie umiejętności pozwalających je przezwyciężać. Tym samym relacje w rodzinie staną się bardziej satysfakcjonujące.

Ujęcie systemowe w terapii rodziny uczy każdego członka rodziny, jak być współodpowiedzialnym za rodzinę i zachodzące w niej zmiany. Wskazuje, co jest istotne z punktu widzenia roli jaką pełni każdy członek w rodzinie. Wreszcie uczy dokonywać pozytywnych zmian będących uwieńczeniem wysiłków wszystkich członków rodziny.

Zapraszamy na wstępne konsultacje do naszego Centrum.
Zapisy pod numerem tel. (32) 269 51 70 od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 – 13.30.

UWAGA !!!
W związku z dużą ilością chętnych chcących korzystać z naszej pomocy nie mamy wystarczającej liczby wolnych miejsc do terapii małżeństw i rodzin. Klientów zapisujemy na listę osób oczekujących. Czas oczekiwania na terapię może przekroczyć kilka miesięcy.

317919